Serveronderhoud 16 en 17 september

ULYSSIS voert op 16 en 17 september onderhoudswerken uit aan haar servers. Tijdens dit onderhoud zal het operating system van elk van onze servers worden geüpgraded van Ubuntu 18.04 naar Ubuntu 20.04 LTS. Hierdoor zullen nieuwere versies van een groot deel van de applicaties worden geïnstalleerd. Zo zal de PHP versie van 7.2 naar 7.4 gaan, de PostgreSQL versie van 10 naar 12 en de MariaDB (MySQL) versie van 10.1.44 naar 10.3.22. Als je gebruik maakt van Python 3 virtual environments zal je deze moeten upgraden naar Python 3.8.

Daarnaast zullen we van de gelegenheid ook gebruik maken om een aantal wijzigingen aan onze services door te voeren. Meer details en welke acties je mogelijks moet ondernemen kan je terugvinden op https://docs.ulyssis.org/Webserver_changes_summer_2020.

Elke houder van een ULYSSIS account heeft hierover ook al enkele emails ontvangen. Zo zou iedereen intussen voldoende tijd moeten hebben gehad om eventuele voorbereidingen te treffen.

An open source and privacy respecting alternative for online contact and group collaboration

Dit artikel is ook beschikbaar in het Nederlands voor studenten en personeelsleden die Engels minder goed beheersen. Je kan die versie hier vinden.

At ULYSSIS we think ethical software is very important. We don’t just try to encourage the use of open source software, but also strive to ensure that all software respects users’ privacy and that it’s available to all users. As a consequence of the measures taken against COVID-19, all kinds of software are now being used to help with presentations, lectures, discussions and collaboration, both for working from home and for online classes at universities and colleges. As an IT organisation, we naturally welcome this innovation. At the same time, we are also slightly concerned about the consequences of choosing certain software solutions.

The KU Leuven and some other educational institutions have opted for Skype for Business. We understand, of course, that KU Leuven prefers to use closed-source solutions from Microsoft they already license (even though we regret that decision). However, there are unfortunately some issues of availability with Skype for Business. We heard from many students that there is no Linux version of Skype for Business available and that the version for macOS crashes quite frequently. In addition, a number of students also mentioned audio and video lag which of course makes conversations less smooth. Many professors and assistants therefore switched to Zoom.

Zoom is available for Windows, macOS and Linux, which we think is very important. Unfortunately, more and more problems have recently come to light. In addition to the fact that Zoom’s privacy policy is worded in a very strange way when it comes to whether or not they sell your personal data, an investigation by Vice recently discovered that Zoom’s iOS app sends personal information to Facebook (even if you don’t have a Facebook account). In two articles, VPNGids.nl describes how Zoom not only has major security problems that allow people unwanted access to the webcam, but also that it spies on all participants in a conversation and reports to the organiser of the meeting which window the participants are currently viewing. Input Magazine also discussed the disturbing situation surrounding Zoom. The situation surrounding Zoom is so far-reaching that Leiden University has even banned its use completely.

The homepage of meet.jit.si

We are however not only here to highlight problems, but also to offer solutions. Fortunately, there is a nice open source alternative that is freely available to students, staff and companies. Jitsi.org is full open source video conferencing software with both the option to use their online version on meet.jit.si or to host your own instance. Not only is all code publicly available, so everyone is free to do what they want with it and test security and respect for privacy, but Jitsi’s development is also supported by universities, charities such as NLnet, and companies that develop paid services based on Jitsi (such as the owners of the software, 8×8). As a result, everyone is able to use meet.jit.si for free.

We therefore advise all professors, assistants and students to opt for Jitsi so that everyone, regardless of their operating system and with respect for privacy, can follow classes, practicals and group projects. Not only does it work on Windows, Linux and macOS, but Jitsi also has an app for Android and iOS. Do you for some reason prefer not to use meet.jit.si or do they have a temporary outage? Then both we and Belnet offer alternative instances of Jitsi. Our instance is available on jitsi.ulyssis.org and has the added bonus that meetings can only be started after logging in with a Central KU Leuven Login, after that everyone is free to enter. Belnet’s instance is available on jitsi-1.belnet.be.

The ULYSSIS members meeting using jitsi.ulyssis.org

We have done a lot of tests with Jitsi over the past period and are very satisfied. We’ve held all our members meetings with Jitsi, but we also use it to amuse ourselves and to keep in touch with our other friends. Jitsi also has a lot of useful features that not everyone knows about. For example, at the bottom left you’ll find a button to share your screen, which isn’t just limited to sharing your entire view but also a specific application. There’s also a handy button to indicate that you want to say something, which is very useful for questions during class or during meetings. Finally, there is a button on the left for the chat function to share information such as links. At the bottom right there is first of all a button to display speakers as tiles. This functionality is extremely useful for situations such as meetings where speakers are often following one after the other and sometimes even speaking at the same time. With the info button next to it, you can easily copy the link of the conversation or set a password. Finally, there is a lot of extra functionality hidden in the menu. The moderator who created the room can mute everyone’s microphone. You can also adjust the video quality if you are experiencing connectivity issues. On meet.jit.si specifically, there’s also the extra options to record your call or to stream it through an external service. We’re convinced that Jitsi has all the functionality to help students and staff in this difficult situation, and we can’t encourage anyone hard enough to use it instead of Skype for Business, Zoom or other closed tools.

Are you more interested in our technical experiences with Jitsi? Then keep an eye on our technical blog at tech.ulyssis.org!

Een open source en privacy-respecterend alternatief voor online contact en groepswerken

This article is also available in English for students or staff who are not as fluent in Dutch. You can find it here

Bij ULYSSIS hechten we veel belang aan ethische software. We proberen daarbij niet alleen het gebruik van open source software aan te moedigen, maar ook ervoor te zorgen dat software de privacy van gebruikers respecteert en dat software voor alle soorten gebruikers beschikbaar is. Door de gevolgen van COVID-19, wordt zowel bij thuiswerken als bij online lessen aan universiteiten en hogescholen nu naar allerhande software gegrepen om te helpen bij presentaties, colleges, overleg en samenwerking. Als IT-vereniging juichen we die innovatie natuurlijk toe. Tegelijk maken we ons ook wel wat zorgen over de gevolgen van de keuze voor bepaalde software.

Aan de KU Leuven en verschillende andere onderwijsinstellingen wordt gekozen voor Skype for Business. We begrijpen natuurlijk dat de KU Leuven verkiest de closed-source oplossingen van Microsoft te gebruiken die ze in het verleden al aangekocht heeft (ook al betreuren we dat). Maar er stellen zich jammer genoeg wat beschikbaarheidsproblemen met Skype for Business. We hoorden van vele studenten dat er geen Linux-versie van Skype for Business beschikbaar is en dat de versie voor macOS frequent crasht. Daarnaast spraken een aantal studenten ook over vertraagde audio en video waardoor gesprekken natuurlijk minder vlot verlopen. Vele professoren en assistenten zijn daarom overgestapt naar Zoom.

Zoom is beschikbaar voor Windows, macOS en Linux, wat wij natuurlijk erg belangrijk vinden. Jammer genoeg kwamen recent meer en meer problemen naar boven. Naast het feit dat de privacy policy van Zoom wel erg vreemd verwoord is als het aankomt op het wel of niet doorverkopen van persoonsgegevens, bleek intussen uit een onderzoek van Vice dat de iOS app van Zoom gegevens doorstuurt naar Facebook (ook als je geen Facebookaccount hebt). In twee artikels beschrijft VPNGids.nl dan weer hoe Zoom niet alleen grote beveiligingsproblemen heeft waardoor mensen ongewenst toegang kunnen krijgen tot de webcam, maar ook dat het spioneert op alle deelnemers aan een gesprek en onder andere rapporteert aan de organisator van het gesprek welk venster de deelnemers momenteel aan het bekijken zijn. Ook Input Magazine ging in op de verontrustende situatie rond Zoom. De situatie rond Zoom is zo verregaand dat de Universiteit Leiden intussen het gebruik ervan heeft verboden.

De startpagina van meet.jit.si

We zijn hier echter niet alleen om problemen te benadrukken, maar ook om oplossingen te bieden. Gelukkig is er een mooi open source alternatief dat gratis en vrij beschikbaar is voor studenten, personeel en bedrijven. Jitsi.org is volledige open source video conferencing software met zowel de optie om hun online versie te gebruiken op meet.jit.si als om je eigen versie te hosten. Niet alleen is alle code publiek beschikbaar, waardoor iedereen vrij is om ermee te doen wat ze willen en om de veiligheid en het respecteren van privacy te testen, maar ook wordt de ontwikkeling van Jitsi gesteund door universiteiten, goede doelen zoals NLnet, en bedrijven die op basis van Jitsi betalende dienstverlening uitwerken (zoals de eigenaren van de software, 8×8).  Daardoor kan iedereen vrij gebruik maken van meet.jit.si.

We raden daarom ook alle professoren, assistenten en studenten aan om te opteren voor Jitsi zodat iedereen, los van zijn operating system en met respect voor privacy, lessen, practica en groepswerken kan volgen. Het werkt niet alleen op Windows, Linux en macOS, maar Jitsi heeft ook een app voor Android en iOS. Maak je om één of andere reden liever geen gebruik van meet.jit.si of hebben zij tijdelijk een storing? Dan bieden zowel wij als Belnet ook alternatieve installaties van Jitsi aan. Op jitsi.ulyssis.org is onze installatie beschikbaar waarbij gesprekken enkel gestart kunnen worden na het inloggen met de Centrale KU Leuven Login, nadien kan wel iedereen vrij het gesprek betreden. Op jitsi-1.belnet.be is de installatie van Belnet beschikbaar.

De ULYSSIS ledenvergadering via jitsi.ulyssis.org

Wij hebben de afgelopen periode al heel wat testen uitgevoerd met Jitsi en zijn er erg tevreden over. Zo houden we onze vergaderingen intussen via Jitsi, maar gebruiken we het ook om onszelf wat te amuseren en om contact te houden met onze andere vrienden. Jitsi heeft ook heel wat handige functies waar niet iedereen van op de hoogte is. Zo vind je links onderaan een knop om je scherm te delen, daarbij kan je niet alleen je volledige scherm delen maar ook een bepaalde applicatie. Er is ook een handige knop om aan te geven dat je iets wil zeggen, wat erg handig is voor vragen tijdens de les of voor vergaderingen. Tenslotte is er links een knop voor de chatfunctie om bijvoorbeeld links te kunnen delen. Rechts onderaan is dan weer een knop om sprekers weer te geven als tegels. Deze functionaliteit is uitermate handig voor situatie zoals vergaderingen waarbij vaak tussen sprekers wordt gewisseld en soms wel eens over elkaar gesproken. Via de infoknop ernaast kan je overigens eenvoudig de link van het gesprek kopiëren of een wachtwoord instellen. Tenslotte is er in het menu nog heel wat extra functionaliteit verstopt. De moderator die het gesprek heeft aangemaakt kan daar eenvoudig iedereens microfoon dempen. Je kan ook eenvoudig de videokwaliteit aanpassen als je internetproblemen hebt. Op meet.jit.si is er ook extra functionaliteit beschikbaar om een gesprek op te nemen of te streamen. We zijn er dus van overtuigd dat Jitsi alle functionaliteit heeft om studenten en personeel verder te helpen in deze moeilijke situatie, en kunnen iedereen niet hard genoeg aanmoedigen om dat te gebruiken in plaats van Skype for Business, Zoom of andere gesloten tools.

Heb je meer interesse in onze technische ervaringen met Jitsi? Hou dan onze technische blog op tech.ulyssis.org in de gaten!

ULYSSIS Open Source Job Fair

Net zoals vorig jaar organiseert ULYSSIS een jobbeurs gericht op bedrijven die open source ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken als basis voor hun dienstverlening. Op deze manier hopen we een alternatief te bieden voor de klassieke consultancy jobs en de grote multinationals. Het is dé gelegenheid voor studenten om met hun enthousiasme voor open source, Linux en Unix in contact te komen met gelijkgestemde werkgevers. Maar ook zij die nog niet afstuderen zijn zeker welkom voor stages, onderzoeksplaatsen of andere samenwerkingsmogelijkheden.

Ontdek onze open source bedrijven op 3 maart in de jubileumzaal van de universiteitshallen van 16u00 tot 21u00. Dit jaar veranderen we onze openingsuren en gaan we van start in de late namiddag en blijven we tot ‘s avonds open. Zo kunnen ook studenten met veel les of van andere studentensteden en campussen onze jobbeurs bezoeken. Ook werken we samen met Zeus WPI uit Gent en Infogroep uit Brussel om studenten te helpen naar Leuven af te reizen. Meer informatie, alle bedrijven, links naar sociale media en reminders kan je vinden op https://opensourcejobfair.be

Deze bedrijven zijn al zeker van de partij: ICTS (KU Leuven), Emweb, Open Analytics, Ordina, Devoteam, Open-Future, Zenjoy, Elimity, VersaSense, Wieni, Odoo, Inuits, Xenit, Klarrio, Inmanta, Collabora, B12, Gim, Hi10, Fusion Directory, Sweepatic, redpencil.io, en Altran.

Sponsors

Workshop Mailinglijst

Blijf op de hoogte van onze workshops door je in te schrijven op onze mailinglijst.

Twitter

We are happy to announce this year's edition of the Open Source Job Fair taking place in 3 weeks, on Wednesday 06 March 2024, from 16h30 to 21h in the University Halls in Leuven. More information as always on http://opensourcejobfair.be

Ook vandaag wordt nog druk gewerkt aan onze verhuis. Intussen werd onze airco verplaatst en werden de laatste diensten online gebracht. Nu enkel nog opruimen en dan kunnen we genieten van onze lesvrije week!

Intussen zijn alle websites die we hosten weer online! Ook heel wat andere diensten zoals onze shellservers, IRC en GitLab zijn weer beschikbaar. Alle email die vandaag moest afgeleverd worden loopt ook stilletjes aan binnen.

2

Load More