Geschiedenis

Het Prille Begin

Tijdens het academiejaar 1994-95 beginnen een paar illustere studenten van de faculteit Letteren te experimenteren met eenn eenzame linux-machine. Van een aftandse PC uit de computerklas weten ze na een paar weken schroeven, vloeken, installeren en veel slapeloze nachten hun eerste server op te zetten. Ezra Van Everbroeck en Jan “Jacko” Guldentops richten die machine in als www-, gopher-, en ftp-server.

Met de steun van de Dienst Informatieverwerking van de faculteit Letteren wordt het machinepark stap voor stap uitgebreid. Na anthraciet (de server) komt er zo ruby bij. Met ruby komen ook de users: gebruikers die via een account op deze systemen e-mail gebruiken, en het internet verkennen.

Met de overgang naar 95-96 wordt het hobbyprojectje omgevormd tot een heuse organisatie: ULYSSIS of Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support. De medewerkers-systeembeheerders van het eerste uur zetten hun schouders achter de vereniging. Het machinepark wordt nog meer uitgebreid, er komen twee usermachines (ruby en tristan), die later samengebracht worden in één krachtige machine voor de ongeveer 200 users, genaamd uly2.

De successtory

Dit brengt ons bij de tweede generatie ULYSSIS-ers. Enkele belangrijke hervormingen worden doorgevoerd. Naar aanleiding van de nieuwe domeinnaam ulyssis.org, worden de namen van de machines omgedoopt tot de tot op heden gekende 3-letterwoorden. Waar de machines vroeger deel uitmaakten van het netwerk van Letteren (arts.kuleuven.ac.be) krijgen ze nu hun eigen stukje van het KULNet: ulyssis.student.kuleuven.ac.be.

Er volgen vruchtbare jaren wat betreft evenementen. Teveel om op te noemen bijna: talrijke internet-introductiesessies, cybercafé’s, lezingen, … Ja, zelfs een lezing over Telenet door Minister-President Van den Brande. En niet te vergeten de HTML-wedstrijd, waar iedereen zijn beste beentje voorzet om naar buiten te komen met ‘de mooiste thuispagina’.

De tweede generatie studeert af en begint aan een succesvolle carriëre in de bedrijfswereld, handig gebruik makend van de vaardigheden bij ULYSSIS opgedaan.

Stabilisatie

Medewerkers komen en gaan. Nieuwe mensen, nieuwe visies. De organisatie ULYSSIS blijft verder evolueren. Onze oorspronkelijke plaats van ontstaan (faculteit letteren) wordt ingeruild voor KUL-Residentie Holleberg in maart 2001. Het spectrum van onze activiteiten verandert van uitzicht. Met de opkomst van KotNet is het duidelijk dat de vraag van de student gevoelig veranderd is. ULYSSIS probeert dan ook met de middelen die voorhanden zijn, zich zo goed mogelijk aan te passen aan de nieuwste trends en evoluties.

De prioriteiten liggen vooral bij het in topvorm houden van de aangeboden diensten om deze vervolgens stap voor stap uit te breiden. Het machinepark groeit gestaag aan. Dankzij sponsoring van SUN kunnen wij twee gloednieuwe machines lea.ulyssis.org en noa.ulyssis.org ter beschikking van onze users stellen. ULYSSIS koopt ook een alpha (alf.ulyssis.org) aan, om de users de mogelijkheid te bieden met verschillende architecturen te experimenteren.

De HTML-wedstrijd wordt vanonder het stof gehaald en nieuw leven ingeblazen. De aanwezigheid en technische ondersteuning van ULYSSIS op de 24 urenloop is nog steeds een vaste waarde. Workshops worden georganiseerd samen met L2U , IEEE-SB en ISW.

The saga continues

Servers worden vervangen, diensten aangepast en uitgebreid. ULYSSIS vernieuwt zichzelf en probeert steeds klantvriendelijker te worden. De webserver wordt vernieuwd. Er komt een aparte mailserver. Er wordt meer aandacht besteed aan robuustheid en betrouwbaarheid (backups, fileservers in RAID-opstelling). De ondersteuning voor de gebruikers wordt uitgebreid. De papieren deontologie hoort in november 2005 voorgoed tot het verleden. Voortaan kunnen gebruikers op volledig elektronische wijze een account aanvragen of verlengen. Alweer een stap in de richting van een betere dienstverlening.

De HTML-wedstrijd wordt weer afgevoerd. De workshops blijven. Nieuwe mogelijkheden om de bekendheid bij de Leuvense studenten te verhogen, worden onderzocht.

Anno 2006 kunnen we met gepaste trots zeggen dat ULYSSIS aan meer dan 300 studenten en organisaties de mogelijkheid biedt om hun ‘internet-horizon’ uit te breiden en aan ontelbare anderen om het resultaat hiervan te bewonderen!

Sponsors

Workshop Mailinglijst

Blijf op de hoogte van onze workshops door je in te schrijven op onze mailinglijst.

Twitter

Alle onderhoudswerken zitten erop. Sinds 15.23 uur zijn al onze diensten weer beschikbaar. Deze technische dienst en wij hopen dat we door deze wijzigingen geen stroomstoringen meer zullen ondervinden en anders op onze UPS (noodbatterij) kunnen rekenen om online te blijven.

Intussen heeft de technische dienst haar deel van de werken afgerond. Dit nam iets meer tijd in beslag dan gepland. Wij zullen nog een korte overschakeling uitvoeren met een korte downtime tot gevolg en daarna kunnen we het onderhoud afronden.

De technische dienst van de KU Leuven en ons team zijn ter plaatse voor het onderhoud aan onze elektriciteitsaansluiting. Na voorbereidende werken zullen er straks allicht twee korte onderbrekingen zijn.

Load More